Obec Vysoké Pole

Nový povrch bude na silnici mezi Vlachovou Lhotou a Vysokým Polem

Opraví se dalších 35 km krajských silnic

 

Celkem 104 miliony korun přislíbil na letošní rok Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Zlínskému kraji na opravy silnic II. a III. třídy. Kraj tuto částku využije na tři investice a osmadvacet neinvestičních stavebních akcí.

„Od roku 2015 stát krajům posílá část finančních prostředků na opravy silnic, které byly se vznikem krajů převedeny ze státu na kraje. Uměli bychom smysluplně využít i vyšší příspěvek od státu, ale pochopitelně vítáme každou finanční pomoc,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek, který má na starosti dopravu.

ŘSZK plánuje v roce 2017 využít prostředky SFDI na následující stavební akce na krajské silniční síti. Seznam těchto záměrů schválila Rada Zlínského kraje.

 

Všechny tyto stavby ve svém výsledku znamenají téměř 35 kilometrů nových povrchů silnic II. a III. třídy. SFDI na ně poskytne do Zlínského kraje částku 104,017 milionu korun, což bude představovat 85 % uznatelných nákladů. Na zhotovitele jednotlivých staveb budou vypisována výběrová řízení, případně bude využito rámcové dvouleté dohody uzavřené s firmami na zajišťování plošné obnovy povrchu vozovek na krajské silniční síti na území čtyř okresů.

SFDI přispěl na opravy silnic ve Zlínském kraji už v loňském roce – částkou 108,7 milionu korun – a v roce 2015 – částkou téměř 160 milionů korun.