Obec Vysoké Pole

Upozornění

Obecní úřad upozorňuje občany, že v rámci údržby místních komunikací a chodníků je nutné, aby byl zajištěn průjezd techniky. V místech kde budou odstaveny auta, popřípadě na chodnících popelnice a z důvodu neořezaných větví stromů zasahujících do prostoru chodníků nebude možné údržbu provádět.