Obec Vysoké Pole

Upozornění pro vlastníky lesů

Upozornění pro vlastníky lesů.

 

             Místně příslušný orgán státní správy lesů Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí a Lesy České republiky, s.p. vyzývají vlastníky lesů, u kterých provádějí výkon odborné správy lesa, aby neprodleně zjistili stav lesních porostů na svém majetku a zahájili přednostně  zpracování jehličnaté nahodilé těžby, zejména u všech komunikací, dále v místech, kde poškozené stromy ohrožují bezpečnost osob a majetku. Povinností vlastníka lesa  je nahlášení množství vytěžené nahodilé těžby svému místně příslušnému odbornému lesnímu hospodáři. Upozorňujeme vlastníky lesa, že zpracování nahodilé těžby je právně vymahatelnou povinností vlastníka lesa ze zákona o lesích.

           O pomoc ve věci urychleného zpracování těchto nahodilých jehličnatých těžeb se můžete obracet na své odborné lesní hospodáře, Vám známe osoby a společnosti zabývající se lesnickými prácemi v našem regionu.

 

 

Lubomír Častulík

MěÚ Val. Klobouky, odbor životního prostředí, státní správa lesů

( tel. 577 311 102 )

 

 

Valašské Klobouky 18. 12. 2017