Obec Vysoké Pole

Poplatky za komunální odpad a kabelovou televizi za rok 2018

Stanovené místní poplatky na rok 2018 :

  • za komunální odpad 390,-Kč za osobu/poplatníka na rok 2018 je splatný k 31.3.2018

Způsob provedení platby:  – osobně do pokladny u obecního úřadu

– převodním příkazem na běžný účet obce č.ú.1406137319/0800

– var.symbol : příjmení, č.p., KO2018

  • za kabelovou televizi 1350,-Kč na rok 2018 je splatný k 30.6.2018

Způsob provedení platby:  – osobně do pokladny u obecního úřadu

– převodním příkazem na běžný účet obce č.ú.1406137319/0800

– var.symbol : příjmení, č.p., kab.tel.2018