Obec Vysoké Pole

Narození dítěte

Čáp nese dítě

BŘEZEN

Šimon Hýbl                                                                   Patrik Hýbl

narozen: 22. března 2019                                             narozen :   28. března 2019

rodiče: Kateřina a Rostislav Hyblovi                              rodiče: Eva a Stanislav Hyblovi

Vysoké Pole 131                                                            Vysoké Pole 198

RODIČŮM BLAHOPŘEJEME