Obec Vysoké Pole

Narození děvčátka

Čáp nese dítě

Květen

                                                 Nikolka Janošová                                                

                                             narozena: 1. května 2019                                             

                            rodiče: Blanka a Martin Janošovi

                                                         Vysoké Pole 55

RODIČŮM BLAHOPŘEJEME