Obec Vysoké Pole

Narození dětí

                                 

                                  Anička  Šlížková                                 

 Tomášek Šlížek 

                                            narození:  12. srpna 2019                                         

     rodiče: Jitka a Petr Šlížkovi

     Vysoké Pole 116

       Rodičům BLAHOPŘEJEME