Obec Vysoké Pole

Ocenění obce oranžovou stuhou v roce 2007