Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
01.6.2018 Rozvaha – Bilance 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
01.6.2018 příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
01.6.2018 výkaz zisku a ztráty 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
01.6.2018 Fin. 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
29.8.2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 31.12.2023 Stáhnout
29.8.2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 31.12.2023 Stáhnout
01.6.2018 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
05.11.2018 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vysoké Pole u Valašských Klobouk dne 2.11.2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
14.11.2018 Veřejná – doručení aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č.2 Zlínský kraj – územní plánování 28.11.2018 Stáhnout
01.6.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2017 Krajský úřad Zlínského kraje 30.6.2019 Stáhnout
03.3.2017 Rozpočtový výhled obce Vysoké Pole 2017-2019 Obec Vysoké Pole 31.12.2019 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
12.3.2018 Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 Stáhnout
25.4.2018 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2018 Obec Vysoké Pole 25.4.2021 Stáhnout
26.2.2018 Smlouva o poskytnutí dotace – Sdružení přátel Vysoké Pole Obec Vysoké Pole 26.2.2021 Stáhnout
13.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2017 Obec Vysoké Pole 13.3.2020 Stáhnout
18.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2016 Obec Vysoké Pole 18.4.2020 Stáhnout
21.8.2017 Smlouva o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci -Sdružení obcí mikroregionu Ploština Obec Vysoké Pole Stáhnout
21.12.2017 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
29.5.2017 Obnova povrchů silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji pro rok 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje Stáhnout
05.6.2017 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 příloha k DPPO 2016 k podání Obec Vysoké Pole Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
05.6.2017 výkaz fin 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz zisku a ztráty 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
24.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
29.11.2017 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VYSOKÉ POLE 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
09.11.2017 Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
17.7.2017 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Ploština, z.s. Stáhnout
03.7.2017 Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
05.6.2017 Rozvaha – Bilance 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2016 Krajský úřad Zlínského kraje Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout