Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
09.11.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 24.11.2017 Stáhnout
16.11.2017 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 9/2016 Obec Vysoké Pole 29.11.2017 Stáhnout
08.11.2017 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 23.11.2017 Stáhnout
24.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
17.7.2017 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Ploština, z.s. Stáhnout
01.11.2017 Dražební vyhláška číslo 71/2017 o konání dobrovolné veřejné dražby Mgr. Roman Pešek- dražebník 15.12.2017 Stáhnout
13.11.2017 Stanovení minimálního počtu okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky, která se bude konat 12. a 13. ledna 2018 Obec Vysoké Pole 13.1.2018 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
18.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2016 Obec Vysoké Pole 18.4.2020 Stáhnout
13.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2017 Obec Vysoké Pole 13.3.2020 Stáhnout
03.3.2017 Rozpočtový výhled obce Vysoké Pole 2017-2019 Obec Vysoké Pole 31.12.2019 Stáhnout
03.7.2017 Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
05.6.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2016 Krajský úřad Zlínského kraje Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
29.5.2017 Obnova povrchů silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji pro rok 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje Stáhnout
05.6.2017 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 Rozvaha – Bilance 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz zisku a ztráty 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz fin 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 příloha k DPPO 2016 k podání Obec Vysoké Pole Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout