Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
25.4.2018 Konkurs na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
20.4.2018 Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat 18. a 19. května 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
03.4.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komísí při doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat 18. a 19. května Obec Vysoké Pole Stáhnout
21.12.2017 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
01.12.2017 Oznámení o jmenování okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky, které se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
09.11.2017 Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
09.5.2018 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – VČELÍ MOR Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 24.5.2018 Stáhnout
30.4.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Kašparová Veronika 01.6.2018 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
12.3.2018 Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
13.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2017 Obec Vysoké Pole 13.3.2020 Stáhnout
10.5.2018 AKTUALIZACE Č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zlínský kraj – územní plánování 14.6.2018 Stáhnout
03.3.2017 Rozpočtový výhled obce Vysoké Pole 2017-2019 Obec Vysoké Pole 31.12.2019 Stáhnout
29.11.2017 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VYSOKÉ POLE 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
24.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
29.5.2017 Obnova povrchů silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji pro rok 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
05.6.2017 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 příloha k DPPO 2016 k podání Obec Vysoké Pole Stáhnout
03.7.2017 Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
17.7.2017 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Ploština, z.s. Stáhnout
05.6.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2016 Krajský úřad Zlínského kraje Stáhnout
05.6.2017 Rozvaha – Bilance 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz fin 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz zisku a ztráty 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout