Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
19.5.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – VČELÍ MOR Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
15.5.2017 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko 2016 Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Stáhnout
22.5.2017 EXEKUČNÍ PŘÍKAZ JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Stáhnout
24.5.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.4/2017 Obec Vysoké Pole Stáhnout
25.5.2017 Návrh závěrečného účtu pro rok 2016-Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2017 Obec Vysoké Pole Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
07.4.2017 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI LEKTOR/LEKTORKA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ENVICENTRUM PRO KRAJINU VYSOKÉ POLE EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout