Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
03.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
05.6.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2016 Krajský úřad Zlínského kraje Stáhnout
05.6.2017 Rozvaha – Bilance 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz zisku a ztráty 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
03.7.2017 Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
13.7.2017 Nařízení SVS – africký mor prasat – chov domácích prasat k domácí porážce Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
18.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2016 Obec Vysoké Pole 18.4.2020 Stáhnout
13.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2017 Obec Vysoké Pole 13.3.2020 Stáhnout
17.7.2017 Návrh opatření obecné povahy – revize a změna OP vodního zdroje Vysoké Pole – Drnovice ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stáhnout
17.7.2017 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Ploština, z.s. Stáhnout
05.6.2017 výkaz fin 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 příloha k DPPO 2016 k podání Obec Vysoké Pole Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
07.4.2017 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI LEKTOR/LEKTORKA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ENVICENTRUM PRO KRAJINU VYSOKÉ POLE EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole Stáhnout
Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2017 Obec Vysoké Pole Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
05.6.2017 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
29.5.2017 Obnova povrchů silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji pro rok 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout