Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
01.6.2018 příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
01.6.2018 Rozvaha – Bilance 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
01.6.2018 Fin. 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
29.8.2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 31.12.2023 Stáhnout
01.6.2018 výkaz zisku a ztráty 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
01.6.2018 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole 2017 Obec Vysoké Pole 30.6.2019 Stáhnout
29.8.2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 31.12.2023 Stáhnout
01.6.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2017 Krajský úřad Zlínského kraje 30.6.2019 Stáhnout
25.8.2018 Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018 Obec Vysoké Pole 10.10.2018 Stáhnout
06.8.2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků Obec Vysoké Pole 10.10.2018 Stáhnout
12.3.2018 Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
03.3.2017 Rozpočtový výhled obce Vysoké Pole 2017-2019 Obec Vysoké Pole 31.12.2019 Stáhnout
21.12.2017 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
18.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2016 Obec Vysoké Pole 18.4.2020 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
13.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2017 Obec Vysoké Pole 13.3.2020 Stáhnout
09.11.2017 Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
29.5.2017 Obnova povrchů silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji pro rok 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje Stáhnout
05.6.2017 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
05.6.2017 příloha k DPPO 2016 k podání Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz fin 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
17.7.2017 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Ploština, z.s. Stáhnout
24.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
29.11.2017 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VYSOKÉ POLE 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
03.7.2017 Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
05.6.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2016 Krajský úřad Zlínského kraje Stáhnout
05.6.2017 výkaz zisku a ztráty 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 Rozvaha – Bilance 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout