Obec Vysoké Pole

Projekty obce

Projekty realizované v roce 2019

Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest

Obec Vysoké Pole realizovala projekt Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest, který je spolufinancován Zlínským krajem

 

Projekty realizované v roce 2018

Rekonstrukce parkového altánu (věže) na Kamelotu vč. obnovy veřejné zeleně

 Projekt Rekonstrukce parkového altánu (věže) na Kamelotu vč. obnovy veřejné zeleně je spolufinancován Zlínským krajem

Obnova dětského hřiště

Podpora nákupu prostředků na hubení a monitorování lýkožrouta

Obec Vysoké Pole realizovala projekt „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitorování lýkožrouta“, který je financován Zlínským krajem.

Oprava polní cesty Bojatín

Oprava polní cesty Bojatín u kapličky

Podpora usměrňování odtoku svodnice

Obec Vysoké Pole realizovala projekt Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest, který je spolufinancován Zlínským krajem

Rekonstrukce park.altánu Kamelotu

 

Projekty realizované v roce 2017

Klubovna pro včelaře

Protipovodňový monitorovací systém

                             

Rekonstrukce místní komunikace Dolňansko

                           

Osazení informačních panelů

Rekonstrukce školní zahrady

                                                               

Oprava svážnice

 

Projekty realizované v roce 2016

Rozšíření sběrného dvoru Vysoké Pole

Hudební altán

Stavební obnova roubeného domu

Retenční nádrž

 

Projekty realizované v roce 2015

Revitalizace návsi 

Oprava obecního dvoru

Půdní vestavba v budově OÚ

Rekonstrukce Domu Chudého Rolníka

Rekonstrukce Domu Chudého Řemeslníka

Oprava silnic

Rekonstrukce kulturního domu

Realizace dětského areálu u Envicentra Pro krajinu

Zahrada pro děti, zde budou umístěny vzdělávací a herní prvky.

Přemístění chléva do Envicentra Pro krajinu

(od pana Martina Janoše)

Projekty realizované v roce 2014

 

Oprava střechy na vodní kapli


 Zakrytí elektrovýbavy ČOV – ENVI

 


 Přístřešky pro zvířata


 Sklep u ENVI


Oprava cest

 

UČIT SE VENKU A BÝT V BEZPEČÍ

 

Kompletní fotodokumentaci můžete stáhnout

 


Projekty realizované v roce 2013

Separace bioodpadů v obcích Vysoké Pole, Újezd a Vlachova Lhota

Název prioritní osy: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)

Akceptační číslo: 12137424

Komposter

    V rámci projektu Seperace bioodpadů v obcích Vysoké Pole, Újezd a Vlachova Lhota, bude v naší obci ve dnech 21. – 23. 8. 2013 výdej kompostérů. Výdej se uskuteční u budovy obecního úřadu v době od 8:00 – 16:00 hodin.


        Kočárková stezka vede i na Envicentrum

Milí návštěvníci, jistě jste si v poslední době všimli nových dřevěných cedulí u jednotlivých zvířat. Jsou to informační cedule, které patří do projektu „Baby track“, jež Sdružení přátel Vysokého Pole realizovalo v podzimních měsících tohoto roku. Projektu říkáme „kočárková stezka“ – je totiž zacílený speciálně pro rodiny s kočárky, seniory a všechny osoby, které uvítají tipy na nenáročný výlet v okolí Vysokého Pole. Z naučného dvorečku, který najdete ve středu obce, vedou dvě trasy: jedna přes informační dvůr k Envicentru a dál na Cestu zdraví, kde končí u léčivého pramene; druhá jde cestou podél Vysockého potoka až na Ploštinu. Cestu ukazují dřevěné směrovky a obrázky zvířat, které si můžou děti vymalovat v omalovánkách (jsou součástí projektu).

Přímo na Envicentru jsme cedule využili zároveň jako informační nosiče. Poskytují tedy základní informace o tom, jaké druhy v areálu Envi chováme, a o zvířatech samotných. Na výrobě cedulí se podíleli místní pracovníci, kteří vzhled cedulí vymysleli. Záměrem bylo to, aby z rustikálního areálu stylově nevyčnívaly – nakonec tedy zvítězila kombinace dřeva a písmen vypalovaných přímo do desek. Cedule najdete převážně tam, kde bylo možné umístit je pod stříšku (aby se vlivem drsných valašských povětrnostních podmínek nezničily dřív, než by bylo vhodné). Věříme, že naši snahu o vylepšení areálu Envicentra i turistického potenciálu celé obce oceníte.


ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÉ POLE

Na tento projekt byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: PF02-12DT2/119 ve výši 102 000 Kč


II. a IV. ETAPA – Rekonstrukce budovy 118

Na tento projekt byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1742/2013/STR ve výši 1 000 000 Kč


III. ETAPA Transformace nevyužitých prostor v budově č.p. 118 na centrum veřejných služeb v obci Vysoké Pole      

Na tento projekt byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0656/2013/STR ve výši 380.000 Kč


Rekonstrukce budovy Obecního úřadu

V rámci tohoto projektu dochází k realizaci II. etapy rekonstrukce střechy Obecního úřadu, výměny oken, opravy fasády a vnitřní části budovy, včetně nových energetických rozvodů.Projekty realizované v roce 2012

Učíme se ve staronovém

Tento projekt byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 397.000 Kč
      

Čistou nohou do kaple

Tento projekt byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 397.000 Kč
      

Bezpečně do školy i v Poli

Tento projekt by vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 460.000 Kč
     

Lesy, cesty, bagr

Tento projekt byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu české republiky z programu Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 840.000 Kč
     

Stěhování sušírny

    


Útulna

    Projekty realizované v roce 2011

Rekonstrukce chodníků

Tento projekt byl spolufinancován z programu LEADER ve výši 693.000 Kč
  

Rekonstrukce okolí kaple

Tento projekt byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 397.000 Kč
    mmr


Projekty realizované v roce 2010

 

EnviCentrum pro krajinu

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z programu ochrany životního prostředí čís.:CZ.1.02/7.1.00/09.03826

EU    


Rekonstrukce střechy na ZŠ

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje

Zlínský kraj  


Cesta Zdraví

Tento projekt byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu české republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj

    mmr


Zachraňme poklady z Klášťova

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I. 1.2 Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR

     EUPRV


Rekonstrukce a obnova cest

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I. 1.2 Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR

     EUPRVProjekty realizované v roce 2009

Pony, expres

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z regionálního operačního programu
             EU              


Kola, kopyta, boty

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z regionálního operačního programu
             EU              


Rekonstrukce křížů

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z regionálního operačního programu
             EU              


Sport centrum Vysoké Pole

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z regionálního operačního programu

             EU              


Veřejné prostranství – místo vzájemného setkávání v obci Vysoké Pole

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z regionálního operačního programu
             EU              


Projekty realizované v roce 2008

 

Rekonstrukce střechy na budově školy MŠ a ZŠ v obci Vysoké Pole – PF02-10DT1/315

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského krajeZlínský kraj  


Rekonstrukce a celková obnova lesních cest v obci Vysoké Pole

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR

    EUPRV


Značení hypoturistických tras

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje

Zlínský kraj   


Značení hřebene Vizovických vrchů a Bílých Karpat

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje

Zlínský kraj   


Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Vysoké Pole

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR

    EUPRV


Technika na přírodě blízkou péči o lesní porosty hřebene Vizovických vrchů

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR

    EUPRV


Dětské hřiště a technické vybavení sportoviště v obci Vysoké Pole

Tento projekt byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj

    mmr


Dobudování centra služeb pro turisty a obyvatele obce Vysoké Pole

Tento projekt byl opraven za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj

    mmr


Rekonstrukce střechy na multifunkční budově č.p. 80

Tento projekt byl opraven za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj

    mmr


Přístavba vstupního zádveří a terasy k multifunkční budově č.p. 80

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje evidenční číslo PF02-06.

Zlínský kraj   


Rekonstrukce budovy č.p. 2 – hasičská zbrojnice

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje evidenční číslo PF02-07.

Zlínský kraj   

Soubor typu pdf fotodokumentace velikost 2,86 MB Fotodokumentace současného stavu

Komplexní úprava veřejného prostranství včetně obnovy zeleně u ZŠ a MŠ Vysoké Pole

Tento projekt byl spolufinancován z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje evidenční číslo PF02-08. Celkové náklady 1 193 899 Kč z toho dotace Zlínského kraje 596 000 Kč.

Zlínský kraj   

Soubor typu doc fotodokumentace velikost 2,86 MB Fotodokumentace současného stavu

Klášťov – Vysoké Pole, Velkomoravské centrum Jižního Valašska

Tento projekt byl spolufinancován z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovensko registrační číslo CZ.04.4.84/1.2.00.1/0128

EU      

Soubor typu doc nálezy velikost 7,02 MB Hradisko Klášťov 2006
Soubor typu doc fotodokumentace velikost 7,92 MB Hradisko Klášťov 2006
Soubor typu doc fotodokumentace velikost 5,91 MB Hradisko Klášťov 2006

Rekonstrukce přístupové komunikace k cyklostezce a odpočívadel pro turisty

Tento projekt je spolufinanscován prostředky Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci programu NP PHARE 2003 – část II

eu   znak   vlajka CR


Multifunkční datová síť Vysoké Pole, reg. číslo CZ.04.1.05/2.2.00.4/2380, SROP

srop  eu   mmr

Soubor typu doc fotodokumentace velikost 2,66 MB fotodokumentace skutečného stavu

Sportovně turistický areál Vysoké Pole reg.číslo CZ.04.4.4.84/2.1.00.1/0130 INTERREG III

crr eu   mmr

Soubor typu doc fotodokumentace velikost 21,49 MB fotodokumentace skutečného stavu