Obec Vysoké Pole

Upozornění pro vlastníky lesů

Upozornění pro vlastníky lesů.                Místně příslušný orgán státní správy lesů Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí a Lesy České republiky, s.p. vyzývají vlastníky lesů, u kterých provádějí výkon odborné správy lesa, aby neprodleně zjistili stav lesních porostů…

Oznámení o zveřejňování Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Jižní Valašsko na období let 2019 – 2021

oznámení-o-zveřejňování-závěrečného-účtu-Mikroregion-JV.pdf oznámení o zveřejňování Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Jižní Valašsko na období let 2019 – 2021 Návrh-střednědobého-výhledu-2019-2021.pdf Oznámení o návrhu-rozpočtu-na-rok-2018-Mikroregion-JV.pdf  

Upozornění

Obecní úřad upozorňuje občany, že v rámci údržby místních komunikací a chodníků je nutné, aby byl zajištěn průjezd techniky. V místech kde budou odstaveny auta, popřípadě na chodnících popelnice a z důvodu neořezaných větví stromů zasahujících do prostoru chodníků nebude…