Obec Vysoké Pole
Platby v roce 2017

Platby v roce 2017

Stanovené místní poplatky na rok 2017 :   za komunální odpad 390,-Kč za osobu/poplatníka na rok 2017 je splatný k 31.3.2017 Způsob provedení platby:  – osobně do pokladny u obecního úřadu – převodním příkazem na běžný účet obce č.ú.1406137319/0800 – var.symbol :…

ZMĚNA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCI

ZMĚNA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCI

Obecní úřad upozorňuje občany, že od nového roku dochází ke změnám ve třídění a odvozu odpadu v obci. Končí pytlové třídění odpadu a je nahrazeno barevnými popelnicemi, které budou odvážet Valašskokloboucké služby. Tyto popelnice si mohli občané vyzvednout na obecním…