Obec Vysoké Pole

odpad – sběrný dvůr

Obecní úřad upozorňuje občany, že odpad na sběrném dvoře je možné ukládat v sobotu

v čase od 9,00 – 11,00. V jinou dobu pouze po domluvě s pracovníky OÚ.

Dále upozorňujeme, že prostor je kamerami monitorován.