Obec Vysoké Pole

Výzva vlastníkům lesa

„Lesy České republiky, s.p. vyzývají vlastníky lesů, u kterých provádějí výkon odborné správy lesa, aby v případě, že se na jejich  lesních pozemcích nachází kůrovcem napadené stromy, neprodleně zahájili zpracování, asanaci a odvoz nahodilé jehličnaté těžby. Tato opatření jsou nezbytná k tomu, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů, zejména kůrovců. Povinnost zpracování nahodilé těžby vychází z lesního zákona č. 289/1995 Sb., § 32 a 33.“