Obec Vysoké Pole

Informace – Římskokatolická farnost Újezd

Farní úřad v Újezdě oznamuje všem věřícím zprávu k vyjímečnému stavu v naší republice:

Po dobu výjimečného stavu se bohoslužby v neděli nekonají. 

 Podrobnosti budou ve farních vývěskách a na webových stránkách.

 Objednané mše svaté na všední dny budou odslouženy soukromě,
pouze za přítomnosti těch, kteří si mši sv. objednali za předpokladu, že se dodrží stanovený počet pod 30 věřících.
 
Proste ve svých modlitbách za odvrácení virového nebezpečí.

                                                                                                      Děkuje a zdraví P. Jan Můčka