Obec Vysoké Pole

Vítání občánků

Z leva : Lubomír Lukᨠ?.p.54 , Marcela Belhová 81 , Bronislav Stru¸ka 127 , Jitka Jank? 118 , Jana Mozgvová 149

Z leva : Marek Hlavica 23 , Vladimír Ko?ének 7, Miroslav Mach? 58 , Lenka Ambr?zová 53

Radka Bulí?ková 201, Vlasta Obadalová 117 , Marta Ko?énková 200