Obec Vysoké Pole

O NAŠÍ OBCI

Obecní úřad
Vítejte na stránkách obce

Vysoké Pole

    Kraj je zde napohled krásný a romantický, který skrývá v sobě za každým krokem mnoho kouzla. Avšak jak krásný pohled na různá úbočí a stráně skýtá zdejší krajina, tak těžké podmínky dává lidu k jeho obživě.
V dávnověku dokud krajina tato byla z velké části porostlá divoce rostoucími lesními stromy, bylo zde mnoho lesní zvěře, neboť kraj tento je chráněn proti západním a severním nepohodám přírodním valem lesního hřbetu, jemuž vévodí hora “Klášťov” vysoká 753 m a druhá hora “Skalica” 708 m vysoká. Celé území katastru má převážně sklon k jihu. Roviny prakticky je jen malé množství, převážně na loukách: Obecnice, Široká a Mezivršná.

    Zvláštní kameny se nacházejí na vrcholu “Klášťova”, které prý tam donesl čert, což je usuzováno podle obtisků ramene a hlavy čertovy na boku kamene. Čert prý zanechal obtisk svého kopyta na vrchní části kamene, ačkoliv pravděpodobně to bylo utvořeno lidskou rukou. Na druhé hoře “Skalici” je velká skála vyčnívající ze země, která je složena ze tří kamenů. Tyto kameny v celku měří 3,80 m na výšku, 5 m délky a 2 m na šířku. Když bylo temeno hory vykácené, majitelé panství brumovského nechávali tyto kameny obílit vápnem, což bylo daleko viditelné.

poloha obce    Vysoké Pole leží v nadmořské výšce 423 m, asi 7 km severozápadně od Valašských Klobouk, katastrálně sousedí na severu s Bratřejovem, východně s Drnovicemi, jižně s Vlachovou Lhotu a západně s Újezdem. Název obce je zaznamenán r. 1261 „Byssokapoli“, 1481 Vysoké Pole, 1572 ves Wysoky Pole, 1720 Wysokopolie, 1846 Wisokepole, 1872 Wisokopole, Vysoké Pole (německy 1939 Hochfeld).

Poprvé se ves připomíná r. 1261 na panství vizovického cisterciáckého kláštera, jehož součástí dlouho setrvávala. Teprve Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan odtrhl Vysoké Pole od Vizovic a připojil je natrvalo (1574) k brumovskému panství. Vysoké Pole pak bylo součástí brumovského panství až do r. 1850, po vytvoření nových správních úřadů náleželo k soudnímu okresu Valašské Klobouky 1850-1949 a k politickým okresům Uherský Brod 1850 – 1855, Valašské Klobouky 1855 – 1868, Uherský Brod 1868 – 1949.

 

1 Obecní úřad
2 Zvonice a kašna
3 Zastávka autobusu
4 Hospoda
5 Kulturní dům
6 Obchod

 

 

 

 

4 Hospoda
7 Sportcentrum
8 Tenisový kurt
9 Fotbalové hřiště

 

 

10 Základní a mateřská      škola

11 Čerpací stanice            (servis)
12 Zastávka autobusu
13 Hospoda
14 Obchod

 

 

 

1 Obecní úřad

15 Envicentrum

 

 

 


 

Demografický vývoj

 

Rok Počet domů Počet obyvatel
1790 92 520
1890 114 607
1930 126 674
2001 230 760
2004 249 798

Obyvatelstvo v roce 2001

 

muži ženy věk 0-14 15-59 60+
394 366 174 468 117

Charakter zástavby – vesnický

Rok 1758 – 92 domů, mezi nimiž 25 celých gruntů, 9 podsedků, 23 podruhů, 2 mlýny, olejný lis, kaple za vsí, u kaple poustevna, jatka, kovárna, koupelna.

Rok 2005 – 236 rodinných domů, 5 rekreačních chalup, 3 bytové domy, kulturní dům, restaurace, pohostinství, zbrojnice, základní a mateřská škola, budova obecního úřadu.


Dopravní obslužnost

autobusová doprava – Valašské Klobouky – Zlín


Pracovní příležitosti

3x stolárna, výrobna obuvi, kovovýroba, plnírna , 2x autodoprava, stavební firma, 2x potraviny, 2x restaurace, čerpací stanice, pneuservis


Pracovní příležitosti

fyzické osoby 63, samostatně hospodařící rolníci 22, svobodná povolání 1, ostatní 5.


Krajina

celková výměra katastru Vysoké Pole 1 211ha. Z toho – orná půda 245ha, zahrady 15ha, ovocné sady 14ha, trvalé travní porosty 271ha, lení půda 591ha, vodní plochy 6ha, zastavěné plochy 13ha, ostatní plochy 56ha.