Obec Vysoké Pole

Czechpoint

Obec Vysoké Pole se od září roku 2008 roku připojila do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT.

 

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

        1. Výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

  • Obchodní rejstřík  – IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík  – IČ podnikatele, fyzické osoby
  • Katastr nemovitostí  – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

         2. Výpisy z neveřejných evidencí:

  •  Rejstříku trestů

 

Nejčastěji vydávaným ověřeným výstupem z informačního systému je výpis z evidence rejstříku trestů, který se vydává na základě žádosti a platného dokladu totožnosti, u občanů ČR se jedná o občanský průkaz, popř. cestovní pas. O výpis může žádat i cizinec s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR, kterému bylo přiděleno rodné číslo. Žádost obdrží klient předtištěnou pouze k podpisu. Výpis z evidence rejstříku trestů je možné vydat i zplnomocněným zástupcům na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a po prokázání totožnosti zmocněnce.

 

pracoviště Czech POINT:

  • Obecní úřad Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd

 

Úřední hodiny:

středa           7:00 – 15:00 hodin

 

Sazebník správních poplatků

 

Evidence

 

Cena za 1. stranu

 

Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč

 

Více informací naleznete na www.czechpoint.cz