Obec Vysoké Pole

Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
23.3.2020 ROZHODNUTÍ HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE č.5 Zlínský kraj Stáhnout
23.3.2020 OZNÁMENÍ HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj Stáhnout
08.1.2020 Oznámení o zveřejňování rozpočtu na rok 2020 Mikroregion Ploština 31.12.2020 Stáhnout
08.1.2020 Rozpočet pro rok 2020 Sdružení obcí mikroregionu Ploština Mikroregion Ploština 31.12.2020 Stáhnout
08.1.2020 Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023 Sdružení obcí mikroregionu Ploština Mikroregion Ploština 31.12.2023 Stáhnout
06.1.2020 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020 Mikroregion Jižní Valašsko 31.12.2020 Stáhnout
06.1.2020 oznámení o zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 Mikroregion Jižní Valašsko 31.12.2020 Stáhnout
06.1.2020 oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření 2020 Mikroregion Valašské Klobucko 31.12.2020 Stáhnout
06.1.2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 Mikroregion Jižní Valašsko 31.12.2020 Stáhnout
06.1.2020 Rozpočet 2020 Mikroregion Valašské Klobucko Mikroregion Valašské Klobucko 31.12.2020 Stáhnout
16.12.2019 Obecně závazná vyhláška Obce Vysoké Pole č. 01/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Vysoké Pole Stáhnout
16.12.2019 Obecně závazná vyhláška Obce Vysoké Pole č. 02/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
13.12.2019 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2020 Obec Vysoké Pole 31.12.2020 Stáhnout
26.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 Mikroregion Valašské Klobucko 13.12.2019 Stáhnout
26.11.2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020 Mikroregion Valašské Klobucko 13.12.2019 Stáhnout
26.11.2019 Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu 2020-2022 Mikroregion Valašské Klobucko 13.12.2019 Stáhnout
26.11.2019 Návrh střednědobého výhledu 2020-2020 Mikroregion Valašské Klobucko 13.12.2019 Stáhnout
04.9.2019 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 31.12.2023 Stáhnout
03.7.2019 Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Ploština za rok 2018 Sdružení obcí mikroregionu Ploština 30.6.2020 Stáhnout
02.7.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko za rok 2018 Mikroregion Valašské Klobucko Stáhnout
02.7.2019 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko 2018 Mikroregion Valašské Klobucko Stáhnout
02.7.2019 Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu za rok 2018 Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko 30.6.2020 Stáhnout
25.6.2019 Závěrečný účet mikroregion Ploština 2018 Mikroregion Ploština 30.6.2020 Stáhnout
18.6.2019 Rozpočtové opatření č.1 rok 2019 Mikroregion Ploština 31.12.2019 Stáhnout
01.6.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2018 Krajský úřad Zlínského kraje 30.6.2020 Stáhnout
01.6.2019 ROZVAHA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 2018 Obec Vysoké Pole 30.6.2020 Stáhnout
01.6.2019 výkaz zisku a ztráty 2018 Obec Vysoké Pole 30.6.2020 Stáhnout
01.6.2019 příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 2018 Obec Vysoké Pole 30.6.2020 Stáhnout
01.6.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Vysoké Pole 30.6.2020 Stáhnout
01.6.2019 Fin. 2018 Obec Vysoké Pole 30.6.2020 Stáhnout
16.5.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Kašparová Veronika Stáhnout
03.5.2019 Návrh závěrečného účtu sdružení obcí mikroregionu Ploština za rok 2018 Mikroregion Ploština 25.6.2019 Stáhnout
28.3.2019 Oznámení o přezkoumání hospodaření mirkoregionu Ploština za rok 2018 Mikroregion Ploština Stáhnout
27.12.2018 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2019 Obec Vysoké Pole Stáhnout
21.12.2018 Informace zastupitelstva Obce Vysoké Pole o záměru k prodeji, směně, koupi a majetkoprávnímu vypořádání pozemků ve vlastnictví obce Obec Vysoké Pole Stáhnout
21.12.2018 Informace zastupitelstva Obce Vysoké Pole o záměru k prodeji, směně, koupi a majetkoprávnímu vypořádání pozemků ve vlastnictví obce Obec Vysoké Pole Stáhnout
21.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 – provozní náklady Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole Stáhnout
20.12.2018 Rozpočtový výhled obce vysoké Pole 2020 – 2022 Obec Vysoké Pole 20.12.2022 Stáhnout
04.12.2018 Rozpočet mikroregionu pro rok 2019 Mikroregion Ploština 31.12.2019 Stáhnout
14.11.2018 Návrh rozpočtu pro rok 2019 Mikroregion Ploština 04.12.2018 Stáhnout
05.11.2018 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vysoké Pole u Valašských Klobouk dne 2.11.2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
29.8.2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 31.12.2023 Stáhnout
25.4.2018 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2018 Obec Vysoké Pole 25.4.2021 Stáhnout
12.3.2018 Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 Stáhnout
26.2.2018 Smlouva o poskytnutí dotace – Sdružení přátel Vysoké Pole Obec Vysoké Pole 26.2.2021 Stáhnout
21.12.2017 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
15.12.2017 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Mikroregion Ploština 31.12.2021 Stáhnout
29.11.2017 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VYSOKÉ POLE 2018 Obec Vysoké Pole Stáhnout
09.11.2017 Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
21.9.2017 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO 31.12.2023 Stáhnout
21.8.2017 Smlouva o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci -Sdružení obcí mikroregionu Ploština Obec Vysoké Pole Stáhnout
24.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
17.7.2017 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Ploština, z.s. Stáhnout
03.7.2017 Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Stáhnout
05.6.2017 Závěrečný účet- hodnotící zpráva obce Vysoké Pole Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 příloha k DPPO 2016 k podání Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz fin 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 výkaz zisku a ztráty 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 Rozvaha – Bilance 2016 Obec Vysoké Pole Stáhnout
05.6.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2016 Krajský úřad Zlínského kraje Stáhnout
29.5.2017 Obnova povrchů silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji pro rok 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje Stáhnout
30.4.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Stáhnout
27.4.2017 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2016 Moravská Vodárenská,a.s. Stáhnout
24.4.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
24.4.2017 Ž Á D O S T O V Y V Ě Š E N Í V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Stáhnout
18.4.2017 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2016 Obec Vysoké Pole 18.4.2020 Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.10/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Pole č.1/2016 Obec Vysoké Pole 31.12.2016 Stáhnout
24.11.2016 Rozpočtový výhled na roky 2018-2020 Mikroregion Ploština 31.12.2020 Stáhnout