Obec Vysoké Pole

Základní údaje o obci

knihovnaObec Vysoké Pole se nachází  ve Zlínském kraji s nadmořskou výškou 423 m.n.m. V roce 2013 se obec stala vítězem v krajském kole soutěže Vesnice roku a zároveň obdržela zlatou stuhu. Ráz krajiny tvoří převážně kopcovitý terén, přičemž celková výměra obce je 1 211ha (orná půda 245ha, zahrady 15ha, ovocné sady 14ha, trvalé travní porosty 271ha, lesní půda 591ha, vodní plochy 6ha, zastavěné plochy 13ha, ostatní plochy 56ha). 

Struktura a počet obyvatel

Obec má 840 obyvatel. Děti, mládež a lidé v produktivním věku tvoří významnou složku místní populace, což je způsobeno příznivými podmínkami pro život v obci. Také přirozený přírůstek obyvatelstva se každoročně pohybuje v kladných číslech.

Charakter zástavby

Jedná se o rázovitou valašskou obec se zástavbou soustředěnou kolem návsi a hlavní ulice (proporcionalita zástavby: 285 rodinných domů, 9 rekreačních chalup, 3 bytové domy, kulturní dům, restaurace, pohostinství, požární zbrojnice, základní a mateřská škola, budova obecního úřadu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.