Obec Vysoké Pole

Výlety na koňském povozu

Vyjížďka koňským povozem


Vyjížďka se uskutečňuje pohodlným krytým povozem, vybaveným audiovizuálním průvodcem, po trase okolo bájné hory Klášťov přes Ploštinu a Drnovice zpět do Vysokého Pole. 
Po celou dobu vás může provázet též průvodce. Po dohodě lze zajistit uzeninu a připravit ohniště pro opékání. Trasu vyjížďky lze změnit podle přání zákazníků.

Cena:

Pronájem povozu 500,- Kč/hod.stažený soubor
Poplatek za čekání 100,- Kč/hod.  

Kapacita povozu je max. 15 osob.

Kontakt:

tel.: 733 312 712 

www.prokrajinu.eu