Obec Vysoké Pole
obec Vysoké Pole

Důležitá data z kroniky

První zmínka o obci až rok 1899

 • první písemná zmínka 16.3.1361 v rozhodnutí papežské kurie o sporu mezi opatem vizovického kláštera a biskupem Zvěřinským Alšem, se uvádí i dědina Vysoké Pole
 • 1706 postavena kaple poblíž léčivé vody
 • 1777 postaven kříž, který nesl znak erbu knížete Smila ze Střílek
 • 1758 bylo ve Vsokém Poli 92 domů, mezi nimiž 25 celých gruntů, 9 podsedků, 23 podruhů, 2 mlýny, olejní lis, 2 hospody, jatka, kovárna, koupelna, panský dvůr, kaple za vsí a u kaple poustevna
 • 1770 císřovna Marie Terezie nařídila svým patentem, že všechny domy musí být očíslovány. V naší vesnici bylo provedeno číslování domů z horního konce vesnice z levé strany podél silnice, která se vyrovnala polním cestám. Toto číslování pokračovalo Dolňanskem a pak druhou stranou až na horní konec dědiny
 • 1783 zbořena kaple, při rušení kostelů za JosefaII., nad studánkou zůstala kaplička nadále
 • 1790 sčítání obyvatel: 520 lidí a 92 domy
 • 1830 ve Vysokém Poli se začalo vyučovat, 3x týdně docházel z Újezda učitel Šaaf Josef
 • 1853 byla postavena první dřevem sroubená škola č.105, škola dnes neexistuje, ale na tomtéž místě je postaven rodinný domek a majitelům tohoto domku se přezviskem říká „Školovi“
 • 1865 byla postavena škola nová z nepálené cihly pod číslem 69
 • 1870 postavena nová kaple
 • 1871 zrušen pipovar v „Dolňansku“ č.57, převezen do Slavičína
 • 1874 začíná vyučovati na zdejší škole Šimoník Jan rodák z Valašských Klobouk
 • 1883 obecní volby: 9 členů – starostou Machů Josef č.7, radním Machů Josef č.30
 • 1884 změna starosty – zvolen Machů Josef č.81
 • 1886 obecní volby: starosta Janků Františekč.84, radní Machů Josef č.30, Trčka František č.75
 • 1889 obecní volby: starosta Janků František č.84, radní Machů Jiří č.29, Machů Josef č.30
 • 1890 nastoupil nový učitel Valentin Podzemný
 • 1890 výstavba silnice z Valašských Klobouk do Vysoké Pole
 • 1890 bylo napočítáno 115 domů a 607 obyvatel
 • Obilí se mlelo ve dvou mlýnech poháněné vodou a to u Barcuchů (spol.35,34,63) a u Zvonků č.99. Jinak se mlelo ve žrnech.
 • 1892 obecní volby: starosta Janoš František č.55, radní Machů Jiří č.29, Zvonek Josef č.72
 • 1894 v obci se vyskytl záškrt, na který zemřelo několik malých dětí
 • 16.2.1894 byla zavedena při poštovním úřadě ve Val.Kloboukách služba venskovského listonoše pro obce Poteč, Valašské Příkazy, Študlov, Lačnov, Smolinu, Tichov, Mirošov, Vysoké Pole a Drnovice
 • 1894 byla zaměřena silnice z Vysokého Pole do Újezda, 1896 začala stavba
 • 1895 obecní volby: starosta Janoš František č.55, radní Mozgva František č.19, Zvonek Josef č.72
 • 1895 byla přenesena do naší obce nemoc spála, zemřelo 10 dítek
 • 1896 byla zapálena kostelní věž v Újezdě od blesku
 • 1896 na nátlak okresního hejtmanství se stal správce školy Valentin Podzemný obecním tajemníkem
 • 30.7.1898 byla v naší obci velká povodeň, která i velké klády od lesa odplavila
 • 1899 byla opravena kaple a občané do ní koupili nový oltář
 • 1898 byla postavena silnice z Vysokého Pole do Drnovic
 • 1898 obecní volby: starostou Machů Jiří č.29, radní Teichman Josef č.9, Machů Jan č.111

 

1900-1919

 • 17.8.1900 povoleno otevříti počátkem školního roku 1900-1901 novou školu a zároveň i druhou třídu
 • 1900 bylo napočteno 637 lidí, 118 domů včetně školy
 • 9.6.1901 byla obec postižena velikým požárem, jemuž v půl hodině padlo za oběť 16 rolnických usedlostí s veškerými obytnými a hospodářskými budovami
 • V měsíci červnu 1902 proběhlo sčítání živností. V naší obci bylo napočteno 115 rolnických živností, 12 podniků živnostenských a 60 pomocných dělníků
 • 1903 začal do naší obce docházet denně listonoš (dříve pouze obden)
 • 1904 obecní volby: 12 členů – starosta Machů Jan č.28 (dříve 111), I.radní Janoš František č.55, II.radní Machů Josef č.11
 • 28.5.1908 ustavující výbor pro založení sboru dobrovolných hasičů ve Vysokém Poli. Předsedou byl zvolen nadučitel Valentin Podzemný a místopředsedou starosta obce Josef Machů
 • 1909 bylo postaveno skladiště pro hasičské nářadí
 • konec měsíce ledna 1910 se znenadání objevila na obloze kometa neznámá, která pak byla pojmenována „kometa 1910a“. Tato kometa měla chvost vztyčený vzhůru. V obci byla dobře viditelná dne 24.1. V obci objevení se této komety zvláštním způsobem vzbudilo mezi občany rozruch, hlavně staří tvrdili, že bbude brzy válka nebo mor.
 • 4.6.1910 stihlo naši obec veliké neštěstí. Tohoto dne před polednem vznikl požár v č.109 u stařečka Kořenka, který se postupně rozšířil až na 18 obytných stavení, 16 chlévů, 15 stodol, 10 kůlen a 9 komor pro sloužících. Byly zničeny tyto domy: 109, 49, 50, 42, 36, 37, 38, 48, 98a, 98b, 107, 121, 39, 40, 41, 104, 44 a 52.
 • 13.6.1910 byl jmenován čestným občanem nadučitel Valentin Podzemný
 • 1910 obecní volby: starosta Barcůch Josef č.30, radní Machů Josef č.31, Mozgva Josef č.87
 • 1910 vypukla slintavka a kulhavka, následkem toho se maso zdražilo – 1 kg masa hovězího se prodával za 1.76 Kr a 1 kg masa vepřového za 1.84 Kr
 • 1900 bylo napočítáno 120 obydlených domů, 663 obyvatel, z nichž 552 bylo domácích a 81 cizích příslušníků. U dobytka bylo napočteno: 34 koní, 365 hovězího dobytka, 25 koz, 5 ks ovcí, 88 ks vepřů, 774 slepic, 69 hus, 13 ks kachen, 52 úlů se včelstvy.
 • 1913 byly zbudovány tři obecní studny a to jedna u hasičského skladiště, „smrďačka“ u č.26 a u č.62
 • konec července 1913 odchází nadučitel Valentin Podzemný (22,5 let působení na škole) a přichází nový učitel Emil Řehák
 • 1914 mobilizace – 1.sv.válka
 • 1919 „stromový den“ začátkem května – u hasičské zbrojnice byly zasazeny dvě lipky a to lípa Svobody a lípa Míru. Při této slavnosti význam dějin českého národa a jeho osvobození osvětlil řídící učitel Řehák Emil
 • 1919 obecní volby: spor opozice s místní volební komisí se vlekl až do října a přesto nově zvoleni členové byli do slibu vzati až 1.12.1919. Bylo z toho plno rozruchu a řeči, že starý starosta byl prosit na okresním výboru v Uherském Brodě, aby ho nechali starostou až do konce roku
 • 8.7.1919 povodeň-zaplaveno celé „Dolňansko“, z luk pod vesnicí odnesla voda většinu sena
 • 1919 pozemková reforma – možnost odkoupení pozemků od velkostatku Drehera Antonína, nyní pozemků hraběnky Kulnérové v Brumově. Pozemky odkoupili tito občané: Machů Jiří č.39. Machů Jan č.103, Machů Terezie č.4. Zámečník Josef č.66
 • 1919 – Zemědělci si pořizují lepší stroje. Objevují se pomalu železné pluhy a brány, kravám k tahu se pořizují jařmice s postrankami (pobočkami) dokonce i chomout

1920-1939

 • v červenci 1921 byla utvořena nová obecní knihovna
 • 1922 byla postavěna malá zděná kaplička při chodníku v lese poblíž vrcholu hory „Suchý vrch“ zasvěcená svatému Františku
 • 26.6.1924 přijel do Val.Klobouk prezident Československé republiky Tomáš Garik Masaryk, kde na jeho uvítání byli přítomni i žáci starších ročníků ze zdejší školy
 • 1925 přestalo se mleti ve mlýně u Barcuchů, je to spolek č.34,35 a 63
 • v měsíci říjnu 1928 byl postaven pomník obětem světové války na hřbitově u kostela v Újezdě. Je to pomník padlých vojáků z Drnovic, Vysoké Pole, Újezda a Loučky.
 • 1930 bylo 128 domovních čísel a v nich 674 osob
 • 1931 u Černušků je pořízena nová mlátička, která čistí obilí a čisté se sype do pytlů samo. Tato mlátička je poháněna benzínem.
 • 1934 byla postavena obchodní budova Karla Hlavice a to u silnice uprostřed vesnice, kde dříve byl malý dřevěný domek Veroniky Janků č.23
 • naše obec se zúčastnila jednání ke stavbě železniční dráhy od Vizovic k Újezdu směrem k Hornímu Lidči přes Vysoké Pole, Drnovice, Tichov a Lačnov. Jednání se konalo ve Zlíně u firmy Baťa s ředitelstvím provozu dráhy Otrokovice – Zlín – Vizovice. Později bylo rozhodnuto, že železniční dráha se bude stavět z Vizovic přes Jasenou, Ublo, Bratřejov, Pozděchov do Valšské Polanky.
 • 1937 byla zbořena dřevěná srubová kaplička u studánky a postavena zděná kaplička
 • 1937 místní hasičský sbor zakoupil motorovou hasičskou stříkačku od fimy Stratílek z Vysokého Mýta – dvoukolová čtyřtaktní
 • dne 25.1.1938 večer od 20. až do 21. hodiny se na obloze od severozápadu až po severovýchod objevila obrovská polární záře. Lidé byli tímto přírodním úkazem velmi vyděšeni a to proto, že je to Boží znamení, že bude brzy válka, hlad a mor
 • v r.1938 bylo 6 sňatků. Narodilo se 33 dětí, z nichž 15 chlapců a 18 děvčat, zemřelo 13 lidí, z toho 5 mužů a 8 žen.
 • 1939 nový způsob používání silnice a to jízdou vpravo při používání kravského či koňského potahu. Doposud se jezdilo vlevo.
 • 1939 každá vesnice byla pojmenována německým názvem. Naše obec měla název „Hochfeld“

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Czechpoint

czech_point

Obec Vysoké Pole se od září roku 2008 připojila do sítě kontaktních míst Czech POINT.

Předpověď počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
skoro jasno 24 °C 13 °C
pondělí 24. 6. jasno 23/12 °C
úterý 25. 6. jasno 26/11 °C
středa 26. 6. zataženo 27/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie